Drobečková navigace

Úvod > Internát > 2. Výchovná skupina

2. Výchovná skupina | VÚM Dřevohostice

V souladu s Koncepcí resocializace a reedukace VÚ a SŠ Dřevohostice přechází chlapci přibližně půl roku před dosažením zletilosti do tzv. předvýstupní a výstupní fáze s cílem reflektovat dosažené resocializační cíle a přenést získané sociální dovednosti do reálného života. K tomuto účelu je na internátě zřízena předvýstupní skupina, jejíž systém fungování klade důraz na postupné zvyšování nároků na chlapce, důraz na osobní zralé jednání klienta, zodpovědnost nejen za sebe sama, ale i za majetek, který má v užívání a na nácvik finanční gramotnosti. Chlapci mají možnost s pomocí vychovatelů naučit se plnohodnotného každodenního samostatného stravování, obstarávání si všech potřebných náležitostí k sebeobsluze a v rámci přípravy na samostatný život, vyzkoušet si všechny možné modelové situace, které je reálně čekají po odchodu ze zařízení. Nezaopatřené osoby (dospělí chlapci), které již absolvovaly pobyt na předvýstupní skupině, mají možnost po dobu studia, přejít do chráněného bydlení (samostatné bytové jednotky) ve VÚ a SŠ Dřevohostice.