Drobečková navigace

Úvod > Informace > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

MŠMT
Karmelitská 529/5
Malá Strana, 118 12 Praha 1

Základní účel zřízení - školní vzdělávání, péče o děti s nařízenou ústavní výchovou
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, ubytování, výchova

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Střední škola
 • Výchovný ústav
 • Školní jídelna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248
  Novosady 248
  751 14 Dřevohostice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248
  Novosady 248
  751 14 Dřevohostice

 • 4.3 Úřední hodiny

  Kancelář č. 104 (ekonom)
  pondělí - pátek (září - červen)
  9.00 hod - 10.00 hod
  13.00 hod - 14.00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 581 711 022 - pondělí až pátek 7.00 - 15.00

  Další telefonické kontakty

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.vumdrevohostice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248
  Novosady 248
  751 14 Dřevohostice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  reditel@vumdrevohostice.cz (Ředitel, Mgr. Zajíc Petr)
  Další kontakty

 • 4.8 Datová schránka

   ztxjwdf

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: ČNB 731831/0710

6. IČO

70259917

7. DIČ

Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: ekonom@vumdrevohostice.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS):  ztxjwdf

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248, Novosady 248, 751 14 Dřevohostice

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Výchovný ústavem a střední školou, Dřevohostice, Novosady 248 poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

15. Vnitřní oznamovací systém