Drobečková navigace

Úvod > Škola > Stavební práce

Stavební práce

Kód oboru 36-67-E/02

Učební obor stavební práce připravuje žáka na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání stavební dělník - na výkon pomocných stavebních prací. Denní studium je určeno pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku a jsou zdravotně způsobilí. 

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Tento ŠVP je určen zejména pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve smyslu Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, viz § 16.

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent ŠVP oboru Stavební práce disponuje požadovanými znalostmi a dovednostmi oboru, jeho uplatnění v pracovním procesu je především na stavbách popřípadě samostatných námezdních pracích. Absolvent provádí základní práce na stavbách a obsluhuje jednoduché stroje. Jeho prací jsou zemní práce, převážení a nošení stavebních materiálů, míchání směsí a materiálů. Jednoduché zdící a omítkářské práce, betonářské práce. Připravuje také staré stavby na rekonstrukci (otloukává omítky, rozebírá stavební konstrukce, demoluje části stavby). Je schopen provádět pomocné práce při ukládání svislých a vodorovných montovaných konstrukcí a jednoduchých tepelných izolací. Obor Stavební práce vyžaduje dobrou fyzickou kondici a manuální zručnost. 

Způsob ukončení vzdělání

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a specializačními kurzy. 

Prezentace oboru

Prezentace oboru ke stažení

 

Ukázky prací žáků

 IMG_20180111_113016.jpg

IMG_20180413_080345.jpg

IMG_20180413_080535.jpg

IMG_20190611_090728.jpg

IMG_20190611_105405.jpg

IMG_20190502_155843.jpg

IMG_20181218_090206.jpg

IMG_20190516_084457.jpg

IMG_20190516_084511.jpg

IMG_20190523_154122.jpg

IMG_20190417_154332.jpg

IMG_20190409_172244.jpg

IMG_20190619_100429.jpg

IMG_20190409_123534.jpg

IMG_20190523_125054.jpg

IMG_20190523_130733.jpg

IMG_20190620_115741.jpg

IMG_20190626_162524.jpg

IMG_20191009_145903.jpg