Drobečková navigace

Úvod > Internát > 1. Výchovná skupina

1. Výchovná skupina

Do výchovné skupiny jsou umísťováni chlapci v adaptační fázi, která slouží k osobnostní diagnostice, zapojení chlapců do chodu zařízení, sžití se s režimem, s vrstevnickou skupinou, k navázání kontaktu se všemi důležitými osobami a institucemi, ke zmapování sociální situace.  Po ukončení adaptační fáze, která je u každého individuální, ale nepřesahuje 3 měsíce, přechází chlapci v rámci výchovné skupiny do tzv., resocializačního procesu, ve kterém se realizují stanovené postupné resocializační cíle, výchovný program se skládá z aktivit režimových, činnostní terapie, pracovní terapie, apod. Výchovnou skupinu lze vnímat jako ideální příklad formální skupiny v sociálně psychologickém smyslu, tedy jako soubor jedinců vzniklý vnějším zásahem (např. oproti přirozeně vzniklé skupině). Skupina funguje jako živý systém, v kterém probíhají sociálně dynamické procesy, její život je tedy třeba ze strany skupinových vychovatelů plánovat a snižovat tak riziko paraskupinového dění. Základním principem fungování skupiny a výchovného kolektivu je složka režimová, tedy stanovení funkčních, co možná reálnému životu blízkých pravidel života skupiny. V rámci výchovného procesu se dítě dostává do sociálních situací, které do velké míry kopírují reálný život a prostřednictvím jeho fungování v těchto situacích dostává dítě vnitřní i vnější zpětné vazby o svých dovednostech, silných a slabých stránkách své osobnosti a získává tak nové prosociální návyky a vzorce chování využitelné v pozdějším reálném životě.

Ve výchovné skupině je kladen důraz na tři základní formy sociálního učení: nápodoba sociálního chování, zpevňování chování prostřednictvím pozitivních a negativních sankcí, identifikace s významnými osobami v sociálním okolí jedince. Chlapci tak postupně zlepšují veškeré kompetence v rámci Školního výchovně vzdělávacího programu pro výchovu a vzdělávání ve VÚ Dřevohostice „Resocializace“.