Drobečková navigace

Úvod > Škola > Strojírenské práce

 

Strojírenské práce

Kód oboru: 23-51-E/01
Název školního vzdělávacího programu: Zámečnické práce a údržba 
Délka a forma vzdělávání: 3 roky - denní forma vzdělávání
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška
Potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace: vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Profil absolventa 

Absolvent ovládá základní operace ručního zpracování kovů a dalších ve strojírenství používaných materiálů. Měří, piluje, řeže, stříhá, rovná, ohýbá, seká, vrtá, zahlubuje, vyhrubuje, vystružuje, řeže závity a nýtuje. Zná základní kovářské práce a základy tepelného zpracování ocelí. Ovládá ruční mechanizované nářadí, zejména vrtačky a vrtací kladiva, brusky, elektrické nůžky a prostřihovače. Je seznámen se základy strojního obrábění, ovládá základní práce na stolním soustruhu, vrtačkách a bruskách. Spojuje kovy lepením, pájením, svařováním plamenem, svařováním elektrickým obloukem metodou MMA a MIG/MAG a používá přenosné odporové bodovací kleště. Dále dokáže montovat a demontovat jednoduché strojní součásti. Také je seznámen s montáží a demontáží jednoduchých mechanismů. Veškeré své znalosti a dovednosti využívá zejména pří výrobě, montáži a demontáži ocelových konstrukcí. Absolvent umí číst jednoduché technické výkresy, technickou dokumentaci a při své práci využívá tabulky a normy. Během veškerých prováděných pracovních činnostech dodržuje zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

Prezentace oboru

Prezentace oboru ke stažení

Uplatnění absolventa

Učební obor strojírenské práce se zaměřením zámečnické práce a údržbu připravuje žáka na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání strojírenský dělník. Zejména na výkon rutinních montážních prací a na montáž svařovaných konstrukcí. 

Ukázky prací žáků

1.jpg 

3.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11 úžed.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

15.jpg

16.jpg