Drobečková navigace

Úvod > Internát > Chráněné bydlení

Chráněné bydlení

Dospívající a mladí dospělí jsou v našem zařízení  dle svých osobnostních předpokladů připravováni na přechod do samostatného života a podílejí se aktivně na své budoucnosti. Někteří mladí dospělí, kteří studují,  mají vážný zájem o samostatné fungování v našem zařízení i po dosažení zletilosti a je pro ně velkou motivací ke zlepšení sociálních dovedností možnost pobývat  v bytové jednotce založené na principu chráněného bydlení. I po ukončení ústavní výchovy se někteří jedinci ocitají v tíživé osobní a sociální situace. Jako příklad lze uvést absenci rodinného zázemí, osobnostní nepřipravenost a nevyzrálost pro samostatný život, probíhající studium na některém typu střední školy, které jim brání v získávání finančních prostředků nutných pro uspokojení základních existenčních potřeb. Z těchto důvodů jsme vytvořili pro mladé dospělé klienty chráněné bydlení a využili i legislativní podpory / Zákon č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §2, odst.6/, kde se uvádí, že klient zařízení institucionální výchovy může setrvat v zařízení po dobu přípravy na povolání, nejvýše do 26 roků věku.

Ubytování je zajištěno v budově internátu VÚ a SŠ Dřevohostice. Pro účel chráněného bydlení byl vymezen prostor ve 3. patře internátu. Klienti mají k dispozici samostatnou bytovou jednotku s vlastním vchodem mimo provoz zařízení VÚ. V bytové jednotce jsou 2 pokoje, společná kuchyňka, koupelna s WC a obývací místnost. Zařízení zajišťuje veškeré vybavení chráněného bydlení, včetně elektroniky a PC. Klient má možnost spolupracovat při zařizování vybavování bydlení, včetně výzdoby celého chráněného bydlení.

Hlavním principem spolupráce je dobrovolnost. Jenom to, co děláme z vlastního rozhodnutí, může přinést skutečnou změnu do našeho života. Pro smysluplné plnění vytyčených cílů je nutná otevřenost. Každý den, každý klient přináší novou situaci, novou výzvu. Na tyto výzvy jsme připraveni pozitivně reagovat. V práci s klienty uplatňujeme individuální přístup, kdy respektujeme klienta takového jaký je teď a tady a respektujeme jinakost každého člověka a skutečnost, že každý potřebuje jiný přístup a svůj čas.

Upřímným přáním nás všech je, aby se naši mladí dospělí klienti mohli integrovat do standardní společnosti a dosáhli maximální resocializace.

 

IMG_20190224_113404.jpg IMG_20190224_113448.jpg IMG_20190224_113352.jpg

IMG_20190224_113817.jpg IMG_20190224_113750.jpg IMG_20190224_113711.jpg

IMG_20190224_113637.jpg IMG_20190224_113522.jpg IMG_20190224_113503.jpg